Algemene voorwaarden

Artikel 1. Door zich is te schrijven verklaart men zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Running Team Sinaai vzw is gerechtigd de voorwaarden en huisregels te wijzigen en/of aan te vullen en brengt de ingeschrevenen hiervan op de hoogte.
Artikel 2. Men verklaart zich in te schrijven via het inschrijvingsformulier + de medische fiche in te vullen + het correct te betalen bedrag gerelateerd aan de soort inschrijving over te schrijven, met als mededeling (“naam deelnemer – starting ultra”).
Artikel 2a. De datum van inschrijving is de datum waarop het te betalen bedrag op genoemd rekeningnummer gestort wordt.
Artikel 2b. Een inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
Artikel 2c. Het online inschrijvingsformulier en de medische fiche dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld.
Artikel 2d. Indien er zich een wijziging voortdoet in de gezondheidstoestand dient dit gemeld te worden aan startingultra@gmail.com. Indien er geen wijziging wordt meegedeeld wordt er verondersteld dat er geen gezondheidsupdates zijn. De medische fiche dient ter ondersteuning van de begeleiding. Door zich aan te sluiten bevestigt men automatisch dat men zichzelf in goede gezondheid acht om deel te nemen aan de trainingen.
Artikel 2e. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Zie de privacyverklaring.
Artikel 2f. Wanneer men ingeschreven is dient men tijdens de training de geldende verkeersreglementen te volgen en zorgt men dat hij/zij goed zichtbaar is in het donker d.m.v. fluorescerende kledij / een lichtje. Tijdens de training dient men de instructies van de begeleider op te volgen.
Artikel 3. Trainingen gebeuren steeds op eigen risico. Starting Ultra.run kan niet aansprakelijk gesteld worden bij eventuele ongevallen. De reglementen van de ongevallenverzekering zijn van toepassing bij tussenkomst. Starting Ultra.run gaat er vanuit dat elk lid de grenzen van zijn of haar lichaam respecteert.
Artikel 4. Na een ongeval bij een training dient binnen de 5 kalenderdagen het aangifteformulier van de verzekering af gegeven te worden bij het verzekeringskantoor. Gebeurt dat niet, dan kunnen de medische kosten niet teruggevorderd worden via de verzekering. De nodige bewijsstukken dienen zorgvuldig bewaard te worden.
Artikel 5. Starting Ultra.run kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer voorafgaand, tijdens of na een training, door welke oorzaak dan ook, aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.
Artikel 6. Starting Ultra.run is bevoegd deelnemers tijdens (delen van) trainingen te weigeren en/of alternatieve trainingen te geven om letsels te voorkomen.
Artikel 7. Wanneer er op het moment van een vooropgestelde training uitzonderlijke weersomstandigheden voorspeld worden (bv. temperatuur boven 30°C) zal de training afgelast worden en verplaatst worden naar een later moment.
Artikel 8. Men dient geen misbruik te maken van de materialen of faciliteiten welke Starting Ultra.run aanbiedt. Eventuele beschadigingen aan eigendommen, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door desbetreffende ingeschrevene. Incorrect gedrag kan leiden tot het weigeren van deelname aan trainingen.
Artikel 9.Opmerkingen (klachten, suggesties, e.d.) dienen schriftelijk (of per e-mail) te worden meegedeeld aan Starting Ultra.run (info@startingultra.run).
Artikel 10. Starting Ulra.run wordt vertegenwoordigd door Sportdiëtist Didier Verlee.

%d bloggers liken dit: